Önéletrajz

Vass Vilmos magyar-történelem-pedagógia végzettségű habilitált egyetemi docens. 34 éve tanít a köz- és a felsőoktatásban. Több hazai és nemzetközi szervezet, számos folyóirat szerkesztő bizottsági, tanácsadó testületi tagja. Jelenlegi munkahelyei: Budapesti Metropolitan Egyetem, Selye János Egyetem Tanárképző Kar Óvó- és Tanítóképző Tanszék. Közel százhúsz magyar és idegen nyelvű cikket, tanulmányt, könyvfejezet és monográfiát írt. Mintegy száz előadást, tréninget és műhelymunkát tart Magyarországon és külföldön egyaránt. Jelenleg három nemzetközi és két hazai projektben szakértő. Kutatási területe: komptenciafejlesztés pedagógiája, kreatív gondolkodás, kreatív vezetés, tanulásközpontú tantervelmélet.