Vass Vilmost ábrázoló kép
testimonial

“Hogyan tudom diákjaim kreativitását fejleszteni a mohácsi csata témakörén keresztül? A válasz egyszerre egyszerű és bonyolult. Kreatívan. Minél több ötlettel, váratlan helyzettel, fantáziával és humorral. Tudatosan építve a diákok alkotókedvére, ötleteire, egyéni meglátásaira.”

Vass Vilmos

Az attitűdök forradalma Iskolakultúra

“A hatékony együttműködésnek három feltétele van:
a bizalom, az alkotó légkör és a bátorság.”

Vass Vilmos

A kreatív iskola

“Érdemes leszögezni, hogy a pedagógiai tervezés professzionális csapatmunka. A tantestületen belül különböző évfolyamon tanító pedagógusokból tantárgyközi tervező csoportok alakulnak, a tervezés középpontjába a tanuló és tanulása kerül.”

Vass Vilmos

A tervezőasztal közös

testimonial